Har man karta så skall man väl resa?

Energimyndigheten har nu kommit med sina föreskrifter om hur energikartläggningar enligt EU-direktivet om effektviserings skall genomföras. Det är bra men man bör komma ihåg att om man skaffar en karta gör man det i ett bestämt syfte. Åtgärderna skall också genomföras. Ett, kan det tyckas, trivialt påpekande, men efter att under snart 40 år sett hur kartläggningar gjorts för företag, kommuner och byggnader känns det nödvändigt. Det har blivit mycket papper i bokhyllorna under årens lopp utan att åtgärderna genomförts. Bryt trenden!

Eceee har nyligen sammanställt erfarenheterna av just industrikartläggningar och här finns mycket som kan både inspirera och vägleda. The guide ... reviews the impact of audit programmes and what our experience of audits tells us about how industrial companies work, the real-world barriers to energy efficiency and how policy-makers might overcome them. Det kan därför vara en god ide att ägna en timme på onsdag 10 december kl 15-16 och lyssna på författaren, Peter Mallaburn, i ett webinar som anordnas av IEA DSM-University: Taking Stock – 40 years of Industrial Energy Audits.

Ett annat gott tips är att kolla in webinariet som hölls för en månad sedan: Customized, Systemic, Strategic – the way to succeed with energy efficiency in industry. Det är Catherine Cooremans som visar hur man får industrin att gå från ord till handling, från råd till dåd. Hennes webinarium finns inspelat och kan avlyssnas men det finns också stödjande dokumentation att ladda ned. Gör det!

Kommentarer:

Bra med tips till webinarier! Fler sådana

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv