Den stekta sparven är serverad

Det flyger inga stekta sparvar på energiområdet. Den är serverad men man måste ha egna bestick för att få något i sig.

Tanken kommer osökt på när tidningsbilagan “Framtidens basindustri” skriver att Elen är en ödesfråga. Man sörjer gårdagens billiga el och önskar sig en långsiktigt hållbar energipolitik. Underförstått fortsatt billig el var den nu skall komma ifrån? Läser man vidare så kan man ana att det skall vara utbyggnad av vattenkraften och troligen också kärnkraft. Men ingendera av dessa är längre billiga! Och om de skall byggas ut av kraftföretagen så har dessa ju ingen anledning att sälja dem billigare till svenska kunder än vad marknaden (i Europa) är beredd att betala. Även om basindustrins företrädare i tidningsbilagan säger sig villiga att i samarbete mellan arbetsgivare och fack “tvinga fram lösningar”.

Men samma industri har billig el att tillgå i sina egna företag genom effektiviseringar. Den stekta sparven ligger på tallriken redan. Energimyndigheten har i sitt projekt uthålliga kommuner och i det s.k. PFE-projektet dokumenterat stora billiga effektiviseringsåtgärder också i basindustrin.

Den industri som nu behöver särskild omsorg och som kan leverera både hållbar energi och effektivisering till svensk basindustri har börjat spira och behöver nu haka på de internationella trenderna för att bli “den nya basindustrin” (DIartikeloktber.pdf ). Ta hjälp av dem för att tranchera sparven!

image

Kommentarer:

Att el ifrån kärnkraft och vattenkrat inte längre är billig har ingenting med produktionskostnader att göra.

Det har att göra med dåligt fungerande elmarknad och brist på kapacitet (Stägningen av barsebäck hjälpte ju inte.)

OM vi bygger en 5-6 nya kärnkraftverk i sverige så kommer elpriset att sjunka kraftigt dels därför att vi komemr att producera så mycket el att vi med nuvarande ledningar inte kan exportera all el ner till europa, så vi kommer att få ett överskott i sverige, och överskott leder till billigare el. (Och mindre dansk kolkraft.)

Om man kombinerar detta med en reformering av nordpol så kommer priset att sjunka kraftigt.

Även om all el från de nya kraftverken hade kunnat exporteras till resten av Europa så hade vi sett sänkta priser. visserligen inte lika kraftigt sänkta priser så den europeiska marknaden är så mycket större, men sänkning hade det blivit.


Effektivisering är inte en lösning för alla studier visar att effektiviseringar leder till ökad förbrukning i långa loppet (Samt att effektiviseringar sker kontinuerligt)
vi kommer inte att se minskningar i behovet, vi kommer att se ökningar. och då ska vi öka utbudet om vi kan. (Och det kan vi enkelt)

Skönt att veta att produktionskostnad och pris inte har något samband!

Att avskrivna anläggningar kan leverera enbart med täckning för sina rörliga kostnader innebär emellertid inte att man kan bygga nya anläggningar utan hänsyn till att få investeringarna betalda

Att produktionskostnaden i DETTA SPECIFIKA fallet inte påverkar priset betyder INTE att det inte påverkar priset generellt och det vet du att jag inte menade.

Sluta bygga strågubbar.

JAg förklarade TYDLIGT varför priset var högt,  och jag har sett uträkningarna på kostnaderna för ny kärnkraft och den är avsevärt lägre än nuvarande priser,  så den hade dragit ner priset genom att öka utbudet. (du kanske har hört talas om den gamla klyschan tillgång och efterfrågan ?)

För att öka utbudet behövs en efterfrågan som är villig att betala för den tillkommande produktionen. Och den är ifråga om kärnkraft inte billig.

Det är bra om Du sett kalkyler men i så fall är de inte desamma som IEA har i sin Energy Technology Perepctives 2008 och där ny kärnkraft ligger klart över “grid parity”.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv