DER är smart resursutnyttjande.

Distributed Energy Resources (DER) är en kombination av Distributed Generation (DG) Demand Response (DR). Alltså konsten att kombinera nyttjande av (ofta småskaliga) tillförselresurser och aktiv laststyrning för att balansera systemet. Inom IEA:s DSM-Programme har man ett projekt kallat “Integration” som arbetar med hur detta konsstycke kan operationaliseras.

En visuell framställning av en sådan (r)evolution kan man finna hos Greenpeace, se också bild nedan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv