Desillusionerat men inte utan hopp

Varje år görs en undersökning bland dem som arbetar med handel med utsläppsrätter, IETA. Av årets version kan man utläsa en ökande grad av uppgivenhet. Fortfarande efter mötet i Durban närde man hopp om en förbättring för åtgärder som påverkar klimatet till det bättre, men efter DOHA tycks det ha slocknat. Och deras förhoppningar inför kommande COP-möten är inte i uppåtgående visar svaren i frågebatteriet.

I den mån de ännu inte har givit upp helt så har man vissa förväntningar på EUs handelssystem (ETS) och att man inom detta med någon metod skall kunna minska utsläppsrätterna vilket ökar priset (när bristen blir större). Vad säger Parlamentet? Bara för några månader var de inte inne på den linjen men nya försök lär vara på gång.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv