Det är effektivisering och förnybar energi som ger de nya jobben

EU-ledarna har genom att anta den nya strategin till 2020 förskrivit sig till att skapa nya uthålliga gröna jobb. Vari dessa består är man sannolikt inte enig om, men ett rapportutkast till EU-parlamentet klargör en del. Bl.a. att det är effektivare och energianvändning som svarar för de nya jobben. Man stöder sig bl.a. på ett synsätt och en bedömning som redovisas av International Labour Organisation, ILO, som är ett FN-organ. Se bild 1 nedan hur de bedömer tillväxten för jobb med förnybar energi. Greenpeace har också gjort en bedömning där man redovisar även effektivisering och gjort en nedbrytning för olika världsdelar, se bild 2.

För Sverige har bedömningar gjorts av Energirådgivarna och EnergiEffelktiviseringsFöretagen vad avser effektivare energianvändning upp till 2 nivåer. Dels som motsvarar EUs 20%-mål (med avdrag för BNP-tillväxten) vilket visar storleksordningen minst 9000 varaktiga jobb. Dels vad som motsvarar en dubbelt hög nivå motiverad av ett tekniklärande som gör insatserna gradvis mera lönsamma och som pekar på c:a 30000 jobb. En annan svensk rapport har gjorts av Förnybart.nu och avser särskilt förnybar energi och där projicerar man storleksordningen 60000 nya jobb.

En sak är klar. De nya framtidsjobben finns inte i kärnkraftbranschen!

 

image
BILD 1: ILOs bedömning av tillväxten av jobb med förnybar energi globalt
———————————-
image
BILD 2: Greenpeace bedömning av gröna energi-jobb för OECD-Europe.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv