Det är inte forskning som saknas

det är i första hand vilja. I valets slutspurt fick vi igen höra de folkvalda säga att de vill satsa mer på forskning och utveckling så att vi kan undvika klimatförändringarna. Det är bra! Mycket bra!! Men framtiden börjar nu. Tyndal Centre for Climate Change Research har gjort en “vägkarta” för vad vi kan göra med dagens teknik. Att det är bråttom och att det måste involvera oss alla är klart. Vi kan inte bara vänta på att politikerna skall satsa på forskning och att vi så småningom skall få en smärtfri lösning. Chocken blir mindre om man börjar i tid, se bild. Till vår hjälp kan vi också vänta oss ytterligare märkning av produkter som visar om de är koldioxidfria eller ej.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv