Det är en god affär att minska sina utsläpp

KPMG räknar med att: DISC_CDPt = β0 + β1CNCRNt + β2STRNGt + β3PROPDISCLt + β4 SIZEt + β5MFt + β6BMt + β7LEVt + β8IIt + β9FRNSALEt+ β10EPAt + β11ASSETt + β12LIABt + β13OPINCt + εt.

Vilket i slutändan visar att:
1. Öppenhet om utsläppen lönar sig
2. Företag som har stora utsläpp minskar sitt marknadsvärde. För att vara exakt 212000 USD för varje 1000-tal ton kol de släpper ut.

The study finds that the median firm value of firms that disclose their carbon emissions is about US$2.3 billion higher than the median value of matched non disclosing firms

KPMGs studie är välformulerad och lättläst. Formeln ovan finns i en not, men medge att det ser mera imponerande ut med den!?

Sedan finns den gnagande frågan kvar? Gäller detta i Sverige? Här har ju alla lönsamma åtgärder genomförts som ni vet. LOL

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv