Det är olika bruk

Inom pappersbranschen. Vi hör mest om de av anläggningarna som på olika sätt försöker prata sig till favörer på energimarknaden och som tycks anse att marknad bara skall gälla för deras avsättning men inte för deras insatsvaror. Men så får vi höra om Aspa Bruk i radion. Men varför bara där, varför blir inte denna nyhet en riksangelägenhet??

Kopierat från SRs hemsida:

2006-11-09 05:49:00
Elöverskott målet för Aspa bruk
Nu ska pappersbruket Aspa Bruk norr om Olshammar klara sitt behov av el med egen kraft. Med hjälp av nya mer energisparande arbetsmetoder och satsningar på en ny ångturbin vid Aspa bruk så räknar företagsledningen med att bruket ska kunna få ett överskott på el.

Hör Bengt Lindqvist, VD för Aspa Bruk
Samtidigt som investeringar görs för att minska elförbrukningen så ska tillverkningen av massa ökas med 10%, en ökning som görs med hjälp av en ny torkmaskin för massa som kommer att kosta 100 miljoner kronor att bygga.
Enligt Bengt Lindqvist, VD på Aspa bruk utanför Olshammar så kommer företaget , efter investeringarna, att vara det mest effektiva pappersbruket av blekt massa i världen gällande elförbrukningen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv