Var står energiföretagen när det gäller effektivisering?

I förra veckan hade Eurelectric och IEA DSM-programme ett gemensamt och välbesökt seminarium i Bryssel. Intresset bland de närvarande, många av dem representanter för Europas stora elföretag, för effektiviseringens “mysterier” var påtagligt. I flera inlägg förekom den strategiska hållningen att man måste effektivisera elanvändningen så att man istället kan elektrifiera (och avkarbonisera) transportsektorn.

Frågan är hur det svenska flaggskeppet Vattenfall ser på sina ändrade direktiv i detta avseende. De är inte helt igenom lätta att tolka även om man kan gissa att en hel del sagts mellan skål vägg i samtalen med regeringen!

“Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.”

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv