Det börjar likna något

Siffror i en rapport från EUs forskningsorgan JRC (Joint Research Center) visar att energi används effektivare inom EU-28 idag, se bild nedan.

Detta har i sin tur tagits till intäkt för att man borde plussa på EUs mål till 2030 från de 27% (indikativt) man har satt idag till 30% (bindande). En övergång som i sig inte borde vara någon revolution eftersom den sittande Junker-kommissionen redan vid sitt bildande sade sig ha 30% som ambition.

I sin tur skulle detta kunna få oss att lyfta blicken ytterligare mot nästa mål som också skulle kunna innebära ett lyft för hela effektiviseringsindustrin med ty åtföljande sysselsättningsökning.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv