Det får vara slut på prokrastineringen!

Vi har nu fÃ¥tt lära oss försummelse av energieffektivisering beror pÃ¥ “tidsinkonsistenta preferenser”. Vilket i sin tur beror pÃ¥ att vi prokrastinerar. Enligt Wikipedia betyder det att vi förhalar eller undviker planerade handlingar. Visst lÃ¥ter det som en perfekt beskrivning av effektviseringens bekymmer.

Kanske mÃ¥ste vi vända oss till Blandaren för att fÃ¥ ett gott rÃ¥d? “Skjut inte upp till morgondagen vad din bror kan göra idag”! Vi mÃ¥ste ta hjälp av en mera handlingskraftig bror - EEF till exempel!

Och kanske kan vi lättare fÃ¥ gehör för vad vi säger om vi använder begrepp som tidsinkonsisten och prokrastinering?  smirk

Kommentarer:

Läser med nöje dina rader! Du Ã¥terkommer ofta till varför folk och företag diskriminerar energieffektivisering - prokastinerar. En förklaring kan vara att energieffektivisering “bara” är en ide’. Den behöver produktifieras för att fÃ¥ genomslag! Ett konkret exempel pÃ¥ detta, om än nÃ¥got numera lite ur tiden, är ett fullskaleprojektet som utfördes i Sösdala kommun i mitten pÃ¥ 80-talet (!). Det handlade om att förändrade den dÃ¥varande kommunala energirÃ¥dgivningen sÃ¥ att den ledde till praktiskt genomförande. Enkelt uttryckt sÃ¥ sÃ¥ldes energisparÃ¥tgärder “över disk” som “one stop shopping” inklusive finansiering och entreprenadavtal. Projektet har redovisats i en offentlig rapport lika med Totalt sparpaket - En ny modell för den kommunala energisparverksamheten, ByggforskningsrÃ¥det, R64:1985, Bo Nilsand. Idéerna bakom konceptet är dock lika relevanta idag!  Inget nytt under solen! Receptet är alltsÃ¥ produktifiering! Vänliga hälsningar, Bo Nilsand, http://www.climateforlife.se

Tack Bo! Detta är lite vad vi försöker höra med EEF och kanske lite av detta syns i Joanne Wades funderingar http://www.ukace.org/2017/03/energy-efficiency-its-not-so-special/

Dessutom anser jag att det var kriminellt att lägga ned ByggforskningsrÃ¥det! De var ovärderliga som länk mellan praktiker och teoretiker men blev en nagel i ögat pÃ¥ nationalekonomerna pÃ¥ myndigheterna. De behövde inga experiment eftersom de “visste” hur det skulle vara.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv