Det får vara slut på prokrastineringen!

Vi har nu fått lära oss försummelse av energieffektivisering beror på “tidsinkonsistenta preferenser”. Vilket i sin tur beror på att vi prokrastinerar. Enligt Wikipedia betyder det att vi förhalar eller undviker planerade handlingar. Visst låter det som en perfekt beskrivning av effektviseringens bekymmer.

Kanske måste vi vända oss till Blandaren för att få ett gott råd? “Skjut inte upp till morgondagen vad din bror kan göra idag”! Vi måste ta hjälp av en mera handlingskraftig bror - EEF till exempel!

Och kanske kan vi lättare få gehör för vad vi säger om vi använder begrepp som tidsinkonsisten och prokrastinering?  smirk

Kommentarer:

Läser med nöje dina rader! Du återkommer ofta till varför folk och företag diskriminerar energieffektivisering - prokastinerar. En förklaring kan vara att energieffektivisering “bara” är en ide’. Den behöver produktifieras för att få genomslag! Ett konkret exempel på detta, om än något numera lite ur tiden, är ett fullskaleprojektet som utfördes i Sösdala kommun i mitten på 80-talet (!). Det handlade om att förändrade den dåvarande kommunala energirådgivningen så att den ledde till praktiskt genomförande. Enkelt uttryckt så såldes energisparåtgärder “över disk” som “one stop shopping” inklusive finansiering och entreprenadavtal. Projektet har redovisats i en offentlig rapport lika med Totalt sparpaket - En ny modell för den kommunala energisparverksamheten, Byggforskningsrådet, R64:1985, Bo Nilsand. Idéerna bakom konceptet är dock lika relevanta idag!  Inget nytt under solen! Receptet är alltså produktifiering! Vänliga hälsningar, Bo Nilsand, http://www.climateforlife.se

Tack Bo! Detta är lite vad vi försöker höra med EEF och kanske lite av detta syns i Joanne Wades funderingar http://www.ukace.org/2017/03/energy-efficiency-its-not-so-special/

Dessutom anser jag att det var kriminellt att lägga ned Byggforskningsrådet! De var ovärderliga som länk mellan praktiker och teoretiker men blev en nagel i ögat på nationalekonomerna på myndigheterna. De behövde inga experiment eftersom de “visste” hur det skulle vara.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv