Det finns de som aldrig missar en chans

...att missa en chans. Den gamla bedömningen kommer osökt för en när man läser om hur Sverige på nytt sett en svensk teknik exploateras av utländska intressen. I princip inget fel i att utländska företag köper svenska lösningar. Vi lever i en global ekonomi. Men det är ägarna som bestämmer var framtida utveckling och investering skall ske. Det klagades i samband med tidigare sådana affärer på de svenska riskkapitalisterna, men problemet är snarare att det inte tillräckligt kraftfullt utvecklas en svensk efterfrågan. Och det är inte riskkapitalisternas fel. Om det inte finns någon hemmamarknad är det svårt att motivera en investering.

Ett problem kan vara de gröna certifikaten och det därmed besläktade tänkesättet. Gröna certifikat promoverar inte ny teknik utan billig teknik. Nästa alla andra länder i Europa har valt inmatnings-tariffer som metod för att just kunna bana väg för ny teknik och utveckla en marknad. De olika systemen diskuteras ingående i en rapport från projektet REALISE.

Skillnaden mellan de båda systemen illustreras av REALISE så här. Certifikatsystemet (quota) försöker köpa så billigt som möjligt och får därför kanske inte den yppersta tekniken. Inmatningstarifferna kan råka ut för ett motsvarande problem men har undvikit detta genom att ha olika tariffer beroende på teknisk lösning.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv