Det finns för många recept på köttbullar!

Varje svensk familj förlorar årligen stora summor pengar och massor med tid när de letar efter råvaror i olika mängder och butiker. Om vi hade ETT svenskt köttbullsrecept skulle butikerna kunna hålla färdiga standardpaket för våra köttbullslagande familjer som skulle slippa shoppa runt och slippa all oro att det blev fel. Och naturligtvis skulle vi kunna ta en sådan princip med EN lösning vidare till många andra områden och på så sätt leva billigare och mera förutsägbart.

För det kan ju inte bara gälla byggnadskrav som bostadsministern skriver om i DN? Där säger han att byggkostnadsutredningen visat att kommunernas krav leder till högre boendekostnader. Men NEJ det har den inte! Den har antagit (inte visat) att byggkostnaderna (inköpspriset) kan öka men inte ens funderat över boendekostnaderna (som inkluderar driftkostnader).

Det är välkommet att ministern aviserar att byggkraven generellt sett skall skärpas. För som vissa kritiker sagt så har kommunerna tvingats kompensera för de låga kraven som svenska byggregler har. Men de krav som kommunerna framfört i funktionella termer (kWh/m2) är alldeles normala företeelser i en marknadsekonomi och just genom att de är funktionella driver de på teknikutvecklingen. Ministern vill göra gällande att små företag inte kan klara sådana krav med god ekonomi. Ser man på en sammanställning över lågenergibyggnader runt om i landet finns det dock alla sorters företag som visar att de kan och att det är lönsamt. Kraven sporrar!

Och morsans köttbullar slår allt!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv