Det finns mer än ett sätt att simma

Energinyttoansvar. Det är innebörden av energieffektiviseringsdirektivets artikel 7 vars första punkts första stycke lyder:

Varje medlemsstat ska inrätta ett kvotpliktsystem för energieffektivitet. Detta system ska säkerställa att energidistributörer och/eller företag som säljer energi i detaljistledet, som utses som kvotpliktiga parter enligt punkt 4 och som bedriver verksamhet inom de olika medlemsstaternas territorium, senast den 31 december 2020 uppnår målet med en ackumulerad energibesparing i slutanvändningsledet…

Det skulle alltså innebära att företagens fokus ställdes om från att bara avse volymen av försåld energi till volymen av energinytta hos kunden som på så sätt skulle slippa betala för förluster och få mera valuta för pengarna.

Vissa delar av branschen tycker inte att detta är en bra idé. Metoden är emellertid på frammarsch och det finns ett antal olika sätt att omskapa affärsmodellerna på det sätt som EU föreslår. Bland annat i USA finns ett antal olika metoder som man använder i de olika delstaterna vilket framgår av en rapport från LBNL, se sammanfattning nedan. Men amerikanska regleringsmyndigheter är ofta mycket tuffare än europeiska. Och de kan hantera flera simsätt.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv