Det går en vålnad genom klimatdebatten

Och den skrämmer slag pÃ¥ de mest renläriga i ekonomkÃ¥ren. “Hu” säger de, “hur skall det gÃ¥ om man har flera mÃ¥l?” - “Det skall väl räcka med ett emissionsmÃ¥l! - Det är ju växthusgaserna man skall minska. Inte behöver man väl ocksÃ¥ mÃ¥l för effektivisering och förnybar energi?” För i dessa ekonomers värld agerar alla människor ekonomiskt rationellt och agerar samfällt för allas bästa.

Men människor har en envis förmÃ¥ga att agera kortsiktigt och inom de ramar de behärskar. Tyvärr (eller lyckligtvis?)! Om samhället ställer upp flera mÃ¥l har vi större möjlighet att flera av oss agerar med de resurser vi har och känner oss bekväma med. “Hu” säger de igen. “DÃ¥ kan dessa mÃ¥l rÃ¥ka i konflikt med varandra!” Ja kanske, men var inte oroliga, vi kommer att hinna korrigera bÃ¥de mÃ¥l och handlingar. Och ytterst är det väl sÃ¥ att det är bättre att göra för mycket än för litet när det gäller klimatproblemen?

Hans Nilsson och Anders Wijkman noterar att redan Shakespeare lät sina rollfigurer berätta om att livet kunde vara mera komplicerat än vi vanligtvis vill tro. Shakespeare visste en hel del om bÃ¥de vÃ¥lnader och om människor. FrÃ¥gan är om han ocksÃ¥ förutsÃ¥g den neoklassiska nationalekonomin?  wink

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv