Det hänger också på vem som säger det

“The medium is the message” sade McLuhan och det gäller inte minst för energieffektiviseringen. Det handlar inte så mycket om vad som sägs utan vem som säger det. Och McKinsey är en tung budbärare av effektiviseringsbudskapet. Samhällets toppar lyssnar om buskapet kommer från någon som verkar trovärdig. Eller som några säger “från någon som har slips och en snygg kostym”. Men det är bra! Och låt oss andra ta “credit” för att ha utarbetat underlaget.

Det senaste McKinsey-budskapet är att USA kan spara 23% av energianvändningen till 2020 genom att investera 520 miljarder USD och därmed spara 1200 miljarder. Men det tunga budskapet i denna rapport är att det, med McKinseys egna ord, fordrar en “holistisk ansats”, d.v.s. att det fordrar samordnade insatser med flera olika instrument för att nå resultatet (se deras avsnitt 5). Samma budskap gav IEA i sin Creating Markets for Energy Technologies för drygt 5 år sedan.

McKinsey har också noterat s.k. “non-energy benefits” och “job creation” i denna rapport. ACEEE och LBNL har hävdat potentialer av samma storleksordning och effekterna både vad gäller produktivitet, hälsa och sysselsättning. De numera välkända utbudskurvorna som McKinsey publicerar och som visar att det finns åtgärder med negativa kostnader är en uppfräschning av dem som Clark Gellings och Amory Lovins publicerade (se bild nedan) i Scientific American redan 1990.

Nu har företaget också upptäckt teknikupphandlingarna! Visserligen i den märkliga formen som kallas “filantropiska” och som i några fall är ganska dubiösa. Ett tips till dem är att studera de svenska upphandlingarna i stället. Eller stifta bekantskap med de internationella upphandlingar som IEA:s DSM-program har gjort.

Även om vi som varit i branschen länge kan himla med ögonen och säga något syrligt så är det bra, mycket bra, att budskapet fångas upp och transmitteras av en starkare sändare!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv