Det handlar om affärsmodeller

Användning av småskalig “distributed generation” för förnybar energi är oftast inte en fråga om teknik eller lönsamhet utan om att finna en affärsmodell, se bild.

De företag som engagerar sig som utvecklare är ofta inte helt okända men har inte alltid sitt förflutna i energibranschen. De satsar emellertid för att det är lönsamt och har god ROR (Rate of Return). Inte därför att det ger god PR!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv