Det kan vara som en intensitet också

Det svenska målet för effektivisering är (som bekant) en misslyckad hybrid. Man tog EUs 20% som avsåg en absolut minsking och gjorde om det till ett relativ mål - energiintensitet. Därigenom kunde man uppnå målet utan att genomföra några av de lönsamma åtgärder som EU avsåg. EU ville “göra mer med mindre”, men det svenska resultatet blir snarare att göra av med mer och åstadkomma mindre.

Naturligtvis kan man uttrycka energisparandet även i relativa termer, alltså som en förändrad energiintensitet om man bara kommer ihåg att sätta dit en högre siffra. Med de siffror man använde vid den tidpunkt då målet sattes borde det snarare vara av storleksordningen 40% förbättra energiintensitet för att vara i nivå med övriga Europa.

Nu vill “Bryssel” veta vad vi tycker om hur målen skall sättas efter 2020 och har därför en konsultation öppen till 28 April och där vem som helst kan yttra sig. Och naturligtvis kan målet vara “som en intensitet också. Bara man tar rätt siffra. Och bara man kommer ihåg att syftet är att dra nytta av den lönsamma potential som finns.

Den potentialen är STOR, men den blir inte verklighet bara för att man tror att den utnyttjas med automatik vilket är ett vanligt påstående från industrins egna byråkrater. De personer som är verksamma “på golvet” i industrin vet ofta att man kan göra mer - med mindre!

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv