Det märks inte tillräckligt!

EU:s märkningssystem för apparater har kört fast. Systemet med de olika effektivitetsklasserna A-G konstruerades utan tanke på att apparater kunde utvecklas och bli effektivare. Systemet var som man säger “slutet” (closed). Så för några apparater har man tvingats införa superklasserna A+ och A++. Men vi kan ju inte hålla på så i längden.

Frågan har diskuterats i det oändliga och alternativ har presenterats med öppna system som kan utvidgas i takt med teknikutvecklingen. Men EU-parlamentet (som annars är ett progressivt organ) ville behålla det slutna systemet. Argumenten var av typ att man skall inte förvirra konsumenterna.

Nu har emellertid EU-kommissionen gjort en marknadsundersökning med 8000 deltagare och den visar att konsumenterna föredrar det öppna systemet och inte har några besvär med att förstå det!

Frågan är om detta kan lösa knuten eller försvåra den? Situationen påminner lite om den när man i ett företag börjar diskutera logotyper. Mycket känslor och bestämda (orubbliga) uppfattningar. Under tiden lämnas just konsumenterna i sticket ifråga om redskap för att välja det som är effektivare. Det märks snart att det inte märks!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv