Det saknas bara några tiotals TWh

Jobbet med att överföra EUs effektviseringsdirektiv till svenska förhållanden har påbörjats. Bedömningen är att vi med 20% lägre energianvändning år 2020 skulle klara allt det vi gör idag med mindre energianvändning och därmed få pengar över i våra plånböcker. Omsatt till svenska förhållanden skulle vi klara oss gott och vara gladare med en årlig användningsnivå som är åtminstone 70 TWh mindre.

Energimyndigheten brottas med direktivets artikel 7 eftersom man inte vill låta energiföretagen bli ansvariga för att med vita certifikat ta en del av ansvaret och omforma sig till energinyttoföretag. Arbetet är ganska snårigt eftersom artikel 7 syftar till att se till att sparåtgärder blir varaktiga och inte tillfälliga. Därför har man formuleringar om kumulativa åtgärder som förleder tanken när de för Sveriges del formuleras som ett beting på storleksordningen 100 TWh. Det är den totala energimängden under en 7-årsperiod och skall inte förväxlas med den årliga användningsnivån.

Betinget 100 TWh motsvarar en minskning av den årliga nivån med 15-20 TWh. Så vi väntar med spänning på hur de övriga artiklarna i direktivet skall behandlas eftersom de måste fylla upp resten upp till åtminstone 70 TWh.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv