Det skall passa att anpassa (sig)

Det finns en hel del mindre välgrundade förhoppningar om hur ett elpris anpassat till produktionsförhållandena skall komma kunderna och energisystemet till gagn. En av de bisarra förhoppningarna gäller att man skall tvätta och diska på nätterna. En av mina bekanta är energiexpert och heltidsarbetande tvåbarnsmamma gift med en dito heltidsarbetande man. Båda pendlar några mil i vardera riktningen från hemmet för sina jobb. Ett av hennes uttryck i frågan om hur hon skall kunna utnyttja lågprisperioderna är kort och lyder: “Don’t touch my washing-machine!”. Hennes ansiktsuttryck säger att man skall vara mycket modig för att ens försöka.

En studie från ACEEE har följt upp ett antal storskaliga försök med kundrespons i USA, Storbritannien och Irland. Resultatet bör dämpa en del av den överdrivna entusiasmen när det gäller prisrespons, men också ge ett antal viktiga ledtrådar till hur man skall lyckas. Den viktigaste är att prissignalen i sig själv är otillräcklig men kan vara värdefull om den följs av andra åtgärder så att det uppstår en lärsituation som formar en ny vana.

Man identifierade också en grupp kunder som gjorde STORA besparingar (upp till 25%) och som man kallade “cybernetically sensitive”. Denna upptäckt indikerar att man kan utforma instrument som ökar känslighet och respons. Så en förbättrad prisbild med förbättrad mätning kan ge resultat men det skall inte tas för givet.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv