Det skaver någonstans

Openexps rapport om effektviseringens fjärde industriella revolution har visat att effektvisering till 2030 kan ha blivit lika stort som de fossila bränslena (se bild nedan). Juncker har tidigare förklarat att effektviseringsmålet som lagts på 27% måste höjas. Och han har aviserat stora satsningar på förnybar energi i investeringsprogrammet (EFSI).

Men intentionerna i investeringsplanen verkar inte hålla måttet säger en granskning av ett antal miljöorganisationer. Det ryktas också om att effektviseringen håller på att lämnas därhän i de nya prioriteringarna.

Medborgarinsatser sägs vara det nya ledmotivet för EUs engagemang för förnybar energi och inget fel i det. Men medborgarna behöver någon sorts stöd för att inte lämnas ensamma i händerna på stora bolag som åtminstone inte tidigare varit särskilt förtjusta i konkurrens från gräsrötterna.

Det skaver någonstans. Det är synd för stora delar av branschen är beredd och väntar på anfallssignalen, till exempel 42 företag i byggsektorn i Europa!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv