Det största sedan Brundtland rapporten

Så säger man om rapporten GEO-4 från FNs miljöprogram, UNEP. Och det är många sidor att plöja genom (527) eftersom man tar upp alla delar av hur vi människor och vår vistelseplats (jorden) fungerar tillsammans. Som bekant går det i vissa avseenden inget vidare. Författarna tycks ha tagit intryck av IPCCs föredömliga sätt att framtälla svåra samband vilket gör att man får bra överblick. Det räcker ibland med att titta på bilderna! De illustrerar var de verkliga svårigheterna finns om man vill ändra till det bättre. Och det vill vi - väl!?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv