Direkt energi-demokrati i EU!

Energidirektoratet har tagit ett intressant initiativ till direkt demokrati i energifrågorna i anslutning till den nya grönboken om energistrategi . Du har chansen att besvara ett antal frågor, men också att lämna egna synpunkter. Frågeformuläret är på engelska men grönboken kan Du ladda ned på svenska. Och det är gott om tid med svaret, ända till den 24 september.

Processen ser ut så här (punkt 1-2 är klara och vi är inne på 3-4):
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv