Djävulen bor i genomförandet (Effektivisera mera sedan)

Till de mera utmärkande dragen för effektviseringen är att det är en längre process. Kunden är i grunden positivt inställd men känner sig vilsen inför vilka åtgärder som skall vidtas och när. Det måste passa in i en längre händelsekedja.

Nobelpristagaren i ekonomi 2017 Richard Thaler talar om att vi har flera ”jag” som har att ta ställning till det hela. VÃ¥rt bästa jag planerar, hoppas och önskar men vÃ¥rt vardagsjag tar över efterhand som tiden gÃ¥r och handlar inte som vi önskat (jämför bild nedan). Det är en konflikt mellan “planning” och “doing”. I sin prismotivering liknar Vetenskapsakademin det vid hur Odysseus lÃ¥ter sig bindas vid masten för att inte lockas av Sirenernas sÃ¥ng och segla i kvav.
 
RÃ¥dgivares och analytikers propÃ¥er med livscykelanalyser pÃ¥verkar i bästa fall bara i utgÃ¥ngsläget. Det är en bra vägledning för vÃ¥ra “bästa jag” men vi mÃ¥ste komma upp med en handlingsvariant för vÃ¥ra “vardags-jag”

Thaler har studerat problemet särskilt i förhållande till pensionssparandet och lanserat modellen ”save more tomorrow” där man får sparare att inrikta sig på att spara mera när de får nästa löneförhöjning. Man försätter sig i ett mentalt tillstånd att spara mer på ett sätt som inte känns så svårt just nu.

NÃ¥got liknande borde kunna utvecklas även för energieffektivisering!? Kanske kan man göra mindre avsättningar till ett energisparkonto som ges förmÃ¥nligare villkor och kanske skattesubvention som lockelse? Allt kopplat till byggnadsdeklaration och/eller energikartläggning. Den gamla “Bygga/Bo-dialogen var faktiskt inne pÃ¥ det temat. Det är dags att väcka upp det igen!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv