Downtown Lobby

Den Brittiska serien Downton Abbey tycks ha fått sin efterföljare men nu som reality-serie när det gäller striden om energipolitiken och särskilt skiffergasen som ju prisats av den nye miljöministern. Kommitten för klimatfrågor med sin nye ordförande sågar hela idén och skriver att det både äventyrar Storbritanniens klimatåtaganden och bygger på falska förhoppningar om lågt framtida gaspris.

IEA har kanske i någon mån närt den nye ministerns förhoppningar genom att skriva om gasen som en bro till framtida lösningar men också själv varnat för att brofästena är rangliga.

Sista ordet är med säkerhet inte sagt. Följ därför dramatiken i Downtown Lobby!

To be continued.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv