Du tronar på minnen från fornstora dar

“Jag vet att Du är och Du blir vad du var” heter det i nationalsången och visst är det så. Vi svenskar ändrar oss inte i första taget. En gammal arbetskamrat, Niels Moe, Dansk och skarp iakttagare sade att ett av de utmärkade dragen i svensk politik och förvaltning var just oföränderligheten. “Ni utreder grundligt och länge och sedan tar ni ett beslut som ni inte ändrar på.” Vi tronar på minnet så att säga.

Nu får vi världens chans att vara med på en riktigt kraftfull industri- och näringsutveckling genom det tyska beslutet att avveckla kärnkraften. Den kommer att innebära storsatsningar och där vi också har ett eget stort behov, nämligen effektivisering, storrenovering av byggnadsbeståndet, smarta nät mm. bl.a. med hjälp av vita certifikat sägs det i uppräkningen av åtgärder. Svensk Industri kan delta för att både leverera och lära. Det är miljarder Euros som dirigeras till effektivisering och förnybar energi bl.a. för tillämpning i stadsmiljöer. Det tyska facket (IG Metall) hälsar omställningen som just en möjlighet för nya jobb och ny industri.

Den här chansen kommer bara en gång. Men för oss svenskar, som inte gillar nya utmaningar utan hellre blir kvar i forntiden, för oss är det bättre att det är och blir vad det var. Då kan vi ägna oss åt “Export av svensk kärnkraftsel (som) kan .... vara mycket effektiv global miljöpolitik”, som DN helt genomsvenskt fått till det i sin kommentar. Utan att närmare fundera över vad ny kärnkraft kostar eller var avfallet skall ta vägen eller hur man skall hålla igång anläggningarna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv