Dubbyas omvändelse.

Ligger det någon sanning i att George (Dubbya) Bush håller på att omvändas i klimatfrågan? Åtminstone har man presenterat en mycket omfattande rapport över möjligheterna till främst tekniska förbättringar. Det är värt att notera att det är i slutanvändningen av energi som de stora möjligheterna finns trots att snacke annars koncentreras kring tillförsel och CcS (Carbon Capture and Storage)

Potentialerna i olika scenarier.
image

Och de tekniska lösningarna.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv