Eco-designdirektivet är falsk marknadsföring!

Så drastisk är en slutsats i en ny rapport från IIIEE i Lund där man på uppdrag av Europeiska Miljöbyrån, EEB, granskat EUs olika direktiv för produkters energianvändning (EuP), hantering vad avser farliga substanser ur miljösynpunkt (RoHS) och skrotning (WEEE). Skälet till det hårda omdömet är att man gör livscykelbedömningar men koncentrerar sig alltför ensidigt på bara energianvändningen och missar t.ex. andra faktorer i produktionen som också är energikrävande. Man måste ta ett större grepp på begreppet “livscykel” säger rapporten.

Man noterar också den fragmenterade synen på produkter genom att de styrs av olika direktiv och sätter ett visst hopp till att den handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion(SCP/SIP) skall kunna sy ihop bilden.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv