Eco-design kan ta bort halva Sverige

Det är en massa energi som går bort i onödan i vår vardag. Eco-design arbetar med att förbättra de apparater vi omger oss med och nu har några organisationer (CLASP och eceee) kollat att man kan gå längre. Det är vanliga vitvaror (kyl, frys, tvätt, disk), strömförsörjning, TV-boxar och belysning som är i fokus. Och med förbättringar av dessa kan man i Europa spara bort lika mycket som halva Sveriges elenergianvändning.

I deras rapport görs också bedömningen att det är LED (lysdioder) som är framtidens energisparbelysning, se bild nedan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv