Robusthet: EE*(1+1/(1-EE/100))

Formeln för god nattsömn är robusthet, d.v.s. förmågan att stå pall mot förändringar, även plötsliga och överraskande. Energieffektivisering är ett sådant robusthetsmedel eftersom det dels innebär att man slipper betala för den onödiga energianvändningen och dels försätter sig i position att kunna möta prischocker. Man kan bibehålla sin gamla kostnad även när priset rusar iväg. På så sätt skapas ett utrymme med vinst och samtidigt minskad risk för förlust (se nedan). 

En stor del av vår aktiva tid använder vi för att planera det förutsägbara men det som påverkar oss mest är det oförutsedda, det som Nicholas Taleb kallar “de svarta svanarna”. Motmedlet mot dessa svanar är enligt Taleb robusthet.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv