EERS, PBC och TI

Amerikaner är fenomenala på förkortningar och ibland kan det bli direkt plågsamt att försöka dechiffrera vad alla akronymerna står för. Däremot är innehållet klart intressant. Kolla själv:
* EERS, Energy Efficiency Resource Standards (Energinyttoansvar eller vita certifikat).
* PBC, Public Benefit Charges som bygger upp fonder för effektivisering.
* TI, Tax Incentives för att locka fram medverkan i effektiviseringsarbetet (jfr Sveriges PFE-system)

Både EERS och PBC har funnits på den Europeiska agendan men verkar ha torpederats av ivriga (men oinformerade) motståndare.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv