Effektivare möten om effektivitet

Diskutera med dina kollegor i Europa men spara krafter, restid, pengar och koldioxid. En hel serie av diskussioner äger rum med telefon och internetpresentationer under oktober-december för att utforska EUs grönbok om effektivisering och ta fram förslag. Prova på och fundera över hur detta instrument kan bli framtidens sätt att samverka och påverka.

En annan metod används av Managenergy som sänder vissa Europeiska konferenser “streaming” på internet och med samtidig visning av de powerpoint-bilder som föredragshållare visar. Författaren till dessa rader kan ses och höras föreläsa om “Demand Side Management for a Growing Europe” om ni vill ha ett smakprov. Fast co-ordineringen med bilderna kunde varit bättre.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv