Effektivare energi är en strategisk industrigren

Åtminstone i Kina! Där har man pekat ut 7 industriområden som “strategiska” i ett nytt tillväxtprogram:

energy efficiency and environmental protection, information technology, bio-engineering, advanced equipment, new energy, new materials and alternative-fuel vehicles

Som synes ingår även “ny energi” som sannolikt till stor del är förnybar och “alternativa bränslen för fordon”.

Europa och USA kommer obönhörligen att hamna på efterkälken om man inte lyfter sig rejält från dagens nivå. Kommissionären Oettinger har visserligen uttalat sig om en ny målsättning för förnybar energi till 2030 men svävar samtidigt på målet om inställningen till effektivisering. Och de samlade ministrarnas spektakel om effektiviseringsdirektivet visar inte på någon vilja annat än vad avser retoriska figurer.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv