Effektivare energianvändning? Fördel Europa!

McKinsey har som bekant i flera studier visat att det finns stora potentialer till lönsam effektivisering av energianvändningen. Nu tar de ett grepp över Europa som helhet och går längre både genom att peka ut vilka affärsområden som har vinnaremöjligheter och genom att peka på Europas unika möjligheter att ta en ledarroll.

Denna ledarroll är dock inte given. Den fordrar att man utvecklar och understödjer nya sorter av samverkan. Samverkan mellan företag och branscher, mellan stat och industri, mellan olika incitamentsredskap. Att vänta på att priset skall få marknaden att ställa allt till rätta är inte tillräckligt. Men de pekar på att Europa redan har visat att man har kompetensen att utveckla dessa nya samverkansmöjligheter.

Argumenten för effektivare energianvändning har aldrig varit så stort, säger de. Och fortsätter, affärsmöjligheterna är större därför att vinsterna är uppenbara både i kassakistan och i form av minskad ekonomisk sårbarhet. Det är svårt att säga emot.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv