“Effektivisering är den enda resurs vi har i överflöd” säger IEA

Energy efficiency is the one energy resource all countries possess in abundance, and is an essential part of delivering all energy goals.

Så inleder IEA sin presentation av årets rapport om effektviseringsmarknaden där de också slår fast att effektvisering vinner terräng trots att energipriserna är låga:

Energy efficiency gains ground despite lower energy prices

En intressant iakttagelse de gör är att de undrar om energianvändningen i OECD har nått sin topp (se bild nedan). Det kan vara något att fundera på för energikommissionen som ständigt bombarderas med påståenden från bland annat svenskt näringsliv om att vi behöver ständigt mer energi. Utan att de för en sekund bryr sig om vår överflödsresurs som IEA talar om i rubriken.

image

Several signs suggest that TFC peaked in OECD countries in 2007 and is unlikely to return to those levels. In 2015, OECD consumption was approximately equal to that of 2002, despite economic growth of 23% over this period.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv