Effektivisering är fortfarande billigast (och bäst)

Det verkar som om rapporterna om att förnybar energitillförsel, främst sol (PV) och vind kostnads- och prismässigt går om sina traditionella konkurrenter fossilt och kärnkraft duggar tätare och tätare. Det är bra!

Men låt oss inte glömma att effektvisering vanligen är både billigare, säkrare och mera miljövänligt! Se bilden nedan där man gjort en jämförelse mellan de åtgärder som täckas av “vita certifikat” (Energy Efficiency Obligations (EEO)) i ett antal länder. I det sämsta fallet (Vermont) är jämförpriset för energi tillfört från nätet 3,6 gånger dyrare än effektvisering och i det bästa (Danmark) 26 gånger dyrare! Med sådana siffror är det fortfarande mystiskt att så lite händer på effektiviseringsområdet.

World Economic Forum har gjort en handbok för dem som är sugna på att investera i förnybart “Renewable Infrastructure Investment Handbook: A Guide for Institutional Investors”. Letar man på deras hemsida efter något som handlar om effektvisering så letar man förgäves. Det finns en liten historia om att det vore klokt att göra så - i Indien! Men som siffrorna nedan antyder vore det väl så motiverat att göra en handbok som riktar sig till en vidare krets.

PS GOTT NYTT ÅR på er och på WEF!

image
FIGUR: Siffror ur - Rosenow J. and Bayer E. (2016) Costs and Benefits of Energy Efficiency Obligation Schemes. RAP 2016 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_on_study_on_costs_and_benefits_of_eeos_0.pdf)

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv