Effektivisering är hörnstenen.

Eller borde vara. Varje energipolitik som inte utgår från att energin skall användas effektivare (i en ständig och långsiktig förbättringsprocess) är dömd att misslyckas. Ständig därför att man måste följa med och ta i anspråk ny teknik när den blir bättre och billigare. Långsiktig därför att varje tillfälle till förändring i en byggnad eller industriprocess måste utnyttjas.

Annars misslyckas man ty även energipolitik är färskvara. Händelserna i Japan visar att eftertankarna smyger sig på och breder ut sig. Man kan undra vad som skulle ha hänt med EU-ledarnas beslut om 20%-målet för effektivisering om mötet ägt rum idag!?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv