Effektivisering är mer än bara billigast

Mark Cooper som är en i USA välkänd “customer advocate” hävdar att fördelarna med effektivisering inte bara har de ekonomiska, som han uppskattar vara c:a 3 gånger bättre än bästa tillförselalternativ, utan har andra fördelar som gör relationen av storleksordningen 13:1. Framförallt väger han in risker och osäkerheter av olika slag, inklusive de genuina osäkerheter som man ibland kallar “The Black Swan” och för vilka bara robusthet är till hjälp. Effektivisering skapar robusthet med automatik!

Så här sammanfattar han:

Traditionally, in resource acquisition proceedings utilities are required to do what a prudent person would. Using the best decision making tools applied to the best available data with the full range of options and possibilities considered, they should choose the least cost resources to provide reliable electricity. In the current environment these core principles should be reaffirmed, but a prudent, integrated, least cost resource plan must
 be hedged against risk,
 maximize options to reduce uncertainty,
 be flexible with respect to outcomes that are, at best, vague and
 be insulated against ignorance of the unknown.

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv