Effektivisering befordrar både hälsa och välstånd

IEA har som bekant visat på ett stort antal PLUS-värden (multiple benefits) som hänger samman med energieffektivisering, ett av dessa är hälso- och sociala aspekter. Till skillnad från till exempel industriell produktivitet är detta område svårt att värdera ekonomiskt och kanske ännu svårare att bedöma vem som drar nytta och vem som betalar.

I USA har DOE skisserat en färdplan (road map) för att få bättre grepp om vilka värdena är, var de uppträder och vilka åtgärder som skapar värdena, se exempel i bild 1 nedan.

E4TheFuture gläntar lite på beräkningarna, se också bild 2 nedan där olika typer av hälsoproblem som kan påverkas kunnat visas i 25 olika studier.

Det är naturligtvis skillnad på byggnader i USA och i Sverige eftersom amerikanerna noterar kvoter mellan nytta och kostnad ända upp till 15 ggr finns det anledning att fundera över vad det kan vara hos oss.

High-Level Takeaways
–Most homes treated with EE measures showed occupant health improvements
–A 12-50% reduction in hospital visits resulted from EE (two studies; respiratory issue focus)
–Improvements in resident health and wellbeing are strongest among vulnerable groups: lower income households and residents with pre-existing health conditions
–Gaps exist in research, e.g., tracking healthcare costs related to housing/energy conditions; more robust studies are needed, including comparison groups

Och framförallt finns det anledning att ta in alla sorters PLUS-värden när man skall sätta upp de nya målen för effektvisering. Det finns pengar att hämta, jobb att skapa och industrier att utveckla!

 

 

image
BILD 1
———————-
image
BILD 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv