Effektivisering åt alla (borde inte ropen skalla?)

I Storbritannien har man lanserat Green Deal som ett sätt att göra energieffektivisering (i paket) tillgängliga för fler. Metoden är enkel:
1. Man får en bedömning av åtgärder gjord gratis utförd av auktoriserade energieffektiviseringsbedömare
2. Man väljer ett utförande och auktoriserat energieffektiviseringsföretag
3. Man tecknar ett avtal
4. Och betalar i avbetalning via elräkningen

Detta är en variant för att göra energieffektivisering lättare att köpa och få utfört. Engelsmännen använder också vita certifikat som är ett annat sätt, men som också innebär att effektivisering blir tillgängligare.

Nu har Energimyndigheten i sin vishet kommit fram till att vita certifikat inte passar i Sverige, men att de ändå behövs om vi kallar dem frivilliga! På så sätt kan man nämligen tillgodoräkna sig effekten inom ramen för det nya EU-direktivet.

Men då vore det kanske bättre att fundera över det andra brittiska systemet (green deal)!? Om det är frivillighet och flexibilitet som eftersträvas så ger detta system goda möjligheter. Och det finns gott om EnergiEffektiviseringsFöretag som gärna hjälper till.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv