Effektivisering först och förnybart hack i häl

Det görs nu ett upprop om att göra Europa 100% förnybart till 2050. Och som vanligt börjar kritikerna räkna ut hur många vindkraftaggregat det går på ett kärnkraftverk. Inte sällan är det samma människor som brukar hävda att man måste ha en helhetssyn på energisystemet. Så låt oss ha det då! Omvandlingen innehåller nämligen två steg:
a) Effektivisering
b) Förnybar energi för det som blir kvar.
Och som alltid när man skall röra sig framåt så börjar man med ena foten (effektivisering) och tar sedan den andra (förnybar energi).

I uppropet skriver man så här:

... an economy based on energy efficiency and renewable energy and call on local, regional, national and European leaders to support and advocate a truly sustainable 2050 vision: Leading by example: 100% renewable energy for the European Union

Hur mycket kan man effektivisera? Det finns ett antal studier som gjorts för Europa och där man räknat med effektivisering i olika hög grad. Sådana studier utgår som regel från en uppsättning antaganden om priser för energi, kostnader för effektiviseringsåtgärder och acceptansgrad för att genomföra åtgärderna. De uppföljningsstudier som görs visar ofta att kostanden överskattats grovt. Utvärderingen av det svenska PFE-programmet visar t.ex. att i förhållande till vad man trodde kunde man effektivisera dubbelt så mycket till halva kostnaden!

Så om vi verkligen vill och om vi utnyttjar varje tillfälle under en investeringscykel för byggnader och industri kan vi ta bort hälften av energianvändningen under några decennier utan att förlora något i välfärd. Och eftersom Sverige redan har 50% förnybart i sin energimix så kan vi bli 100% förnybara utan att ens anstränga oss!

Men nu är det sommar och låt oss njuta den förnybart. Solen som strålar över oss och vinden som för oss över sjöar och hav. Vi hörs om några veckor! cool smile

Kommentarer:

Då får du ha en trevlig semester…kommer sakna ditt bloggande under tiden (alltid bra inspiration på morgonen innan arbetsdagen/exjobbet tar sin början).

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv