Har man effektivisering i tankarna fordras att man tankar upp för effektvisering

Rubriken är en lam variant av det mycket klatschigare originalet:

“If energy efficiency is the first fuel we have to fuel it first”

De orden kommer frÃ¥n IPEECs direktör Benoit Lebot och yttrades vid IEAs “High Level” konferens om effektvisering vid en diskussion där han ville framhÃ¥lla behovet av kapacitetsförstärkning Personellt-Institutionellt-Ekonomiskt.

Konferensen var en mycket kraftfull manifestation där både IEAs direktör Fatih Birol och vår svenske minister Ibrahim Baylan helhjärtat uttryckte att den omställning som behövs börjar med en effektivare användning. Något som en serie av IEA rapporter hamrat fast (se bild nedan).
Birol:

Indeed, there is no realistic, or affordable, energy development strategy that is not led by energy efficiency

Baylan:

För att vi ska kunna nå målen i klimatavtalet från Paris så behöver vi lägga allt mer fokus på hur vi använder energi på effektivaste sätt. Och detta behövs över hela världen. Sverige har stor kunskap och erfarenhet inom energieffektivisering, och detta är något som nu efterfrågas.

EEF hade nöjet att få vara med när denna väg mot framtiden stakades ut!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv