Effektivisering i Europa? - det är serverat!

EUs ministrar har demonstrerat att de är medvetna om att vi har ett problem att uppnå de mål som satts (20% till 2020) och ett ännu större när det gäller att veta hur man skall göra. eceee har nu presenterat en matsedel och några recept för hur man skall få fart på verksamheten. Och att till och med få upp en sådan fart att man kommer längre för världen kommer (förhoppningsvis) inte att upphöra år 2020.

Deras rekommendationer har karaktären av anvisningar för hur man gör en handlingsplan och får den att fungera.

PS Fast jag undrar fortfarande vad är en QUACS? Jag är inte säker på att just den behövs!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv