Effektivisering motverkar fattigdom

Två miljarder människor saknar tillgång till el i den form vi känner den. Som två hål i väggen. Många tvingas att för belysning använda fotogen eller lampor med batterier. Lumina-projektet gör marknadsundersökningar i Kenya och kan visa att det kan innebära stora vinster att använda LED-lampor med uppladdningsbara batterier (se bild nedan), jämfört med glödlampor och torrbatterier.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv