Effektivisering och förnybar energi - som hand och handske

Det framgår av en rapport från EU om hur det går med introduktionen av förnybar energi (Renewable_EU.pdf). Man redovisar också en intressant mätmetod för hur effektiva introduktionerna har varit i olika länder. Sverige ligger inte i topp när det gäller vind i alla fall. Och Feed-in tariffer tycks ha vissa förtjänster för att få igång marknaderna.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv