Effektivisering på Amerikanska (duger också i Sverige)

Effektivisering är svårsålt världen över. Om vi inte visste det förut så får vi en ny påminnelse i en amerikansk studie baserad på 14 olika fall. Författarna har försökt vaska fram vad det är som gör att vissa lyckas och andra inte.

Och än en gång visar de att begränsningen till att ge information eller tillhandahålla bidrag/finansiering är otillräckligt. Det behövs utförare visar de i sin sammanfattning. Sådana som EnergiEffektiviseringsFöretagen i Sverige kanske?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv