Effektiviseringens Wasa?

I Storbritannien har man åtgärder genomförda och betala med sina besparingar enligt en femstegsmodell.

Ett problem verkar dock vara första steget. Man måste göra en diagnos och ambitionen var att den skulle vara kostnadsfri och en del av paketet, men det verkar som om leverantörerna av åtgärderna inte är med på noterna. I så fall kan ambitionen bli en effektiviseringens Wasa. Skeppet alltså - inte kungen!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv