Effektiviseringsbranschen en boom (även) i USA.

Effektivisering är redan en omfattande, men underskattad och “osynlig” verksamhet. I USA är den tre gånger större än den konventionella energiindustrin säger en rapport från ACEEE. Men den viktigaste poängen är att den är extremt lönsam (se bild), har högre avkastning och lägre risk, samt att branschen har stor tillväxtpotential. Effektivisering skapar bl.a. omfattande sysselsättning vilket rapporten studerat noga.

Bedömningar av rapporten sätter också in effektivisering i ett strategiskt sammanhang som ett sätt att “köpa tid” för att utveckla förnybara energiresurser.

Branschen både i USA och på andra håll förtjänar uppenbarligen att tas på mera allvar men behöver också mogna och ta form t.ex. genom att funktionen effektivisering ‘produktifieras’.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv