Effektivisering = Tryggare försörjning

Den 24-25 september möts G20 i Pittsburgh för att bl.a. tala ihop sig inför COP15-mötet i Köpenhamn i december. EU har avstämt sina positioner inför mötet och tar bl.a. upp energieffektivisering med följande ordalydelse under huvudrubriken “Promoting energy security”: “Developing new energy-efficient technology is also important in order to ensure energy efficiency.”

I den kan vi lätt spåra den avgående energikommissionären Piebalgs envisa framhävande att effektivisering bidrar till tryggare försörjning. Det är bra! Men ett litet missförstånd tycks ha smugit sig in i texten (och tänkandet?). Det är inte enbart NY teknik som behövs utan ännu mer ett omfattande nyttjande av BEFINTLIG teknik!

Kan man få föreslå en omformulering? Till exempel: “Developing and deploying energy-efficient technology is the key issue to ensure energy security.” Finjusteringar i texter är ju trots allt vad toppmöten är till för!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv